Masnawi

45.00

Mevlana Djalâl’ud-Dîn Rûmî over de Masnawî

‘Dit is de Masnawî. Om God te bereiken en de verborgenheden van geloof te leren kennen, heb ik mijzelf ingespannen lengte te geven aan een lofdicht in rijmende coupletten, dat vreemde verhalen bevat en zeldzame uitspraken, uitstekende vertogen en waardevolle aanwijzingen voor het spirituele pad van de gnostici. De Masnawî is poëzie, gecomponeerd in rijmende coupletten, waarbij elk couplet een verschillend rijm heeft, maar het geheel in één metrum. Wa huwa uSûlu uSûlu uSûlu’d-dîn… was kashshâf al-Qur’ân – en het vormt de oorsprong van de oorsprong van de grondbeginselen van religie; het verstaan van de Koran.’

Het heeft natuurlijk betekenis dat Rumi zijn meesterwerk met ‘Bisjnew’ of ‘luister’ laat beginnen. Hebben we niet twee oren en één mond? Over het algemeen zou je het tegenovergestelde denken. Hiermee heeft Rumi al veel gezegd. In feite zegt hij: voorwaarde voor mystieke beleving is niet spreken
maar luisteren. Kijk naar zowel mijn fundamentalistische als mijn ascetische
vrienden: voordat ze leerling zijn geworden zijn ze al geestelijk leider. Gisteren zaten ze op school vandaag zijn ze leraar. Zegt Allah niet tegen Mozes: ‘Ik heb u uitverkoren. Luister dus naar wat er wordt geopenbaard.’ (20:13).
Kenmerk van de geestelijke leiding in het woord is, dat het hart erdoor wordt beïnvloed. Daarom staat er: ‘En wanneer de Koran wordt gereciteerd, luister er dan naar en wees stil, opdat u barmhartigheid moge ervaren.’ (7:204).

2 op voorraad

Artikelnummer: masnawi Categorie: