Herroepingsformulier

Herroeping aan Dilara Boekhandel, Bos en Lommerplein 146, 1055 EK Amsterdam

u hierbij mede, dat
onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

Naam consumenten(en)*

Adres consument(en)

Hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.